Search:


  ARTICLES
1. Yagmur, L., Gulmez, Y. "Bakır Berilyum (Cu-Be) Alaşımının Malzeme Özellikleri = Materyal Properties of Copper-Beryllium (Cu-Be) Alloys", Metal Dünyası , -:146 (2005) : 123


  PROCEEDINS
1. Sariyerli, G., Durgut, Y. "Basınç Laboratuvarı FPG (Force-Balanced Piston Gauge) Sistemi ile Sayısal Manometre Kalibrasyonu", VIII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 5 s.
2. Durgut, Y., Fank, S., Aydemir, B., Tuna, V., Yalcin, E., "Dinamik Basınç Dönüştürücülerin Darbe Test Makinasıyla Kalibrasyonlarının İncelenmesi", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : s.
3. Kocas, I., Durgut, Y. "Kan Basıncı Ölçerler ve Kalibrasyonları", III. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi , Samsun (06-07/11/2009) : 6 s.
4. Kocas, I., Sariyerli, G.S. "The Calibration of Vacuum Gauges Using VGCS System", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (09-14/07/2008) : 4 s.
5. Oguz Aytekin, S. "Seramik/Metal Oksit Sensörlü Çiy-Noktası Ölçer Kalibrasyon Sistemi", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 5 s.
6. Kocas, I., Durgut, Y. "Birincil Seviye Pistonlu Basınç Standartlarında Yüksek Doğrultuda Referans Basınç Hesabını Etkileyen Parametreler", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 7 s.
7. Durgut, Y., Kocas, I. "Dinamik Basınç Dönüştürücülerinin Kalibrasyon Metotları", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 8 s.
8. Kocas, I., Sariyerli, G. "VGCS (Vacuum Gage Kalibrasyon Sistemi) ile Vacuum Ölçerlerin Kalibrasyonu", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 6 s.
9. Kocas, I., Sadikogli, E., Turhan, S. "Kalibrasyon Sertifikalarının Yorumlanması", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 6 s.
10. Durgut, Y., Kocas, I. "UME 800 MPa Dinamik Basınç Dönüştürücüleri Ölçüm Sistemi", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 6 s.
11. Kocas, I., Durgut, Y. "UME Tam Otomatik Kütle Yüklemeli Pistonlu Basınç Standardı", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 5 s.
12. Kocas, I., Durgut, Y. "Basınç Dönüştürücülerinde Besleme Geriliminin Kalibrasyon Sonuçlarına Etkisi", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 6 s.
13. Kocas, I., Durgut, Y. "Basınç Metrolojisinde Laboratuarlararası Karşılaştırma Ölçümleri", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 5 s.
14. Ayyildiz, G., Kocas, I. "Piston Silindir Ünitesinin Efektif Alanının Boyutsal Ölçümlerle Belirlenmesi", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 6 s.
15. Hamarat, A., Kocas, I. "Basınç Dönüştürücülerin (Transducer/Transmitter) Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesabı", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 5 s.
16. Bagli, F., Kangi, R., Gul, Z. "0.5-35 Mpa Hidrolik Bağıl Basınç Aralığında Çalışan Pistonlu Basınç Standardı Prototipi Tasarımı ve İmalatı", IV. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (25-26/10/2001) : 5 s.
17. Orhan, M., Eris, B. "Basınç Dönüştürücülerde Ölçüm Belirsizliği", 1. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, İzmir (03-05/12/1999) : 6 s.
18. Orhan, M., Sadikoglu (Sadikhov), E., Kangi, R. "Analog ve Sayısal Göstergeli Basınç Ölçerlerin Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesapları", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 6 s.
19. Bostan, N., Orhan, H. "0.0014 MPa'dan 160 MPa'a Kadar Türkiye'deki Mevcut Basınç Ölçeği", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 4 s.
20. Orhan, H., Cosar, C., Sadikoglu, E. "İnterferometre ve Optik Girişim Saçak Sayıcı Sistemi ile Yer Değiştirme Ölçümü", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 6 s.
21. Bostan, N., Orhan, H. "Pistonlu Basınç Standartlarında Efektif Alan ve Alan Deformasyon Değerlerinin Belirlenmesi", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 4 s.


  POPULAR PUBLICATIONS
1. Kocas, I. "Geçmişten Günümüze Ölçü Birimleri ve Metroloji", Bilim ve Teknik Dergisi, -:503 (2009) : 28-33
2. Kocas, I., Durgut, Y. "Birincil Seviye Pistonlu Basınç Standartları İçin Yüksek Doğrulukta Referans Basınç Hesabını Etkileyen Parametreler", Mühendis ve Makina, 50:597 (2009) : 21-25
3. Orhan, H., Eris, M.B. "Basınç Ölçümleri ve Önemi", Mühendis ve Makina, 41:480 (2000) : 34-36