Search:


  ARTICLES
1. Ugur, S., Serin, M. "Influence of Thermal Conductive Material on the Activation Energy of Amorphous Silicon Thin Films", Turkish Journal of Physics, 22:6 (1998) : 511-517


  PROCEEDINS
1. Arifovic, N. "ITS-90 Ölçeğinin 100 C /1000 C Sıcaklık Aralığında Isılçift Karşılaştırması", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 10 s.
2. Diril, A., Arifovic, N., Pehlivan, O. "Endüstriyel Uygulamalar için Yüksek Sıcaklık (1000+°C) Metrolojisi", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 14 s.
3. Arifovic, N., Diril, A. "Yüksek Sıcaklık Isılçift Kalibrasyon Ölçüm Sistemi", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 9 s.
4. Coskun Ozturk, T., Turhan, S., Arifovic, N. "Elektriksel Sıcaklık Kalibratörlerinin Isıl-çift İşlevi Kalibrasyonu ve Kalibrasyon Sonucunun Kullanılması", Elektrik- Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2012), Bursa (30/11/2012) : 5 s.
5. Turkoglu, A., Canbaz, F., Akturk, S., Uytun, A., Pekey, B., Uysal, E., Cankur, O., Dogan, A. "Kocaeli Kentinde Seçilen Kırsal Bölgelerde Toprak Kirliliğinin Araştırılması", 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun (05-08/10/2011) : s.
6. Arifovic, N., Derelioglu, A. "Kuru Fırın Ölçümlerinde Belirsizlik Hesabı", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 7 s.
7. Derelioglu, A., Arifovic, N. "Sıcaklık Kaynaklarının Karşılaştırılması", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 8 s.
8. Uytun, A., Dogan, A. "Islaklık Ölçümleri", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 5 s.
9. Ozcan, K., Dogan, A. "Kızılötesi Kulaktan Sıcaklık Ölçen Termometrelerin Kalibrasyonu", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 6 s.
10. Kalemci, M., Ince, A., Bonnier, G. "1990 Uluslararası Sıcaklık Ölçeğine (ITS-90) Uygun Cıva Üçlü Noktası Hücrelerinin TÜBİTAK UME' de Yapımı", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 8 s.
11. Ugur, S., Kalemci, M., Arifovic, N., Pehlivan, O., Ugur, S. "UME Yapımı Platin Bazlı Isılçiftler", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (17-18/11/2005) : 4 s.
12. Ugur, S., Ozcan, K., Uytun, A. "UME Yapımı Suyun Üçlü Noktası Banyosu", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 4 s.
13. Ugur, S., Uytun, A. "Nem Ölçümleri", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 6 s.
14. Ugur, S., Pehlivan, O. "Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Işınım Sıcaklığı Laboratuvarı", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir (17-18/11/2005) : 5 s.
15. Ugur, S., Diril, A., Pehlivan, O. "Standart Işınım Termometresi "EUROMET-Temel Parametreler Karşılaştırma Sonuçları", 6. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, İstanbul (10/12/2004) : s.
16. Nasibov, H., Ugur, S. "InGaAs Detektör Temelli Işınım Termometresi", 5. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, Ankara (12/12/2003) : s.
17. Nasibov, H., Pehlivan Guven, O., Ugur, S. "Optik Işınım Termometresi için İnterpolasyon Eşitliği"", 5. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, Ankara (12/12/2003) : s.
18. Ugur, S. "UME' nin Katıldığı Uluslararası Karşılaştırmalar", IV. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (25-26/10/2001) : 6 s.
19. Diril, A., Ugur, S. "UME'de Siyah Cisim Kalibrasyonları", 2. Ulusal Elektro-Optik Toplantısı, İstanbul (06/12/2000) : 1 s.
20. Kartal Dogan, A., Uytun, A., Abacioglu, U. "Sıvı-Cam Termometreler", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 7 s.
21. Kaykisizli, H., Akselli, B., Ciftci, V. "Gaz Debi Ölçüm Aralığının Orifis Sistemi ile Genişletilmesi ve Anemometre Kalibrasyonları", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 6 s.
22. Ugur, S., Oguz Aytekin, S. "UME Radyasyon Sıcaklığı Laboratuvarı Tarafından Şişecam Araştırma Merkezinde Gerçekleştirilen Yerinde Kalibrasyon ve Sonuçları", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 5 s.
23. Ugur, S. "Ulusal Metroloji Laboratuvarlarının Karşılıklı Tanınma Anlaşması, "Mutual Recognition Agreement" (MRA)", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 7 s.
24. Kartal Dogan, A., Ugur, S., Bagce, A., Heyer, D. "UME ile PTB Arasinda Yapilan Kalay ve Çinko Sabit Noktalarının Karşılaştırmaları", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 5 s.
25. Ugur, S., Oguz Aytekin, S. "Işınım (Radyasyon) Termometri", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 7 s.
26. Ugur, S., Oguz Aytekin, S., Dumlu, M. "ITS-90 Işınım (Radyasyon) Sıcaklığı Ölçeği ve UME'de İzlenebilirlik", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 6 s.
27. Kuyrukluyildiz, A., Kartal Dogan, A., Altan, A.O., Ince, A. "Isılçiftlerin Karşılaştırmalı Metoda Göre Kalibrasyonları", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 14 s.
28. Kartal Dogan, A., Kuyrukluyildiz, A., Ince, A. "Uluslararası Sıcaklık Ölçeği 1990 (ITS-90)'a Göre Karşılaştırmalı Kalibrasyonlarının Yapılması", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 12 s.
29. Ince, A., Kartal Dogan, A. "Uluslararası Sıcaklık Ölçeği 1990 (ITS-90)'nın Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde (UME) Gerçekleştirilmesi ve Muhafazası", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 16 s.
30. Ugur, S., Serin, M. "İnce Filmlerin Aktivasyon Enerjisinin Karanlık İletkenlik Ölçümlerinden Elde Edilmesinde Isıl İletim Maddesinin Etkisi", Türkiye Fizik Derneği (TFD) 16. Fizik Kongresi, Balıkesir (26-29/08/1996) : s.
31. Ince, A. "Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde (UME) Yapılan Suyun Üçlü Noktası Hücrelerinin İngiltere (NPL), ve Amerika'daki (NIST) Ulusal Metroloji Kuruluşlarıyla Karşılaştırılması ve Yeni Ulusal Sabit Noktaların Yapımı", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 10 s.
32. Cakiroglu, F., Asik, A., Ugur, S., Ince, A. "Suyun Üçlü Nokta Hücresinin UME'de Yapılışı", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 4 s.
33. Ugur, S., Ince, A. "Termodinamik Sıcaklık Birimi Kelvin (K) ve 1990 Uluslararası Sıcaklık Ölçeği (ITS-90)", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 13 s.
34. Asik, A., Ugur, S., Ince, A. "234.3156K ile 692.677K Sıcaklık Aralığında Standart Platin Direnç Termometrelerin Uluslararası Sıcaklık Ölçeğine (ITS-90) Göre Kalibrasyonlarının Gerçekleştirilmesi", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 11 s.