Search:


  ARTICLES
1. Kartal Dogan, A., Celep, M., Ogan, S. "SAR Ölçümlerinde Kullanilmak Üzere Dipol Anten Yapimi ve Kararterizasyonu", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20:8 (2014) : 310-313
2. Celep, M., Yaran, S., Hayirli, C., Dolma, A., "50 MHz - 26,5 GHz Aralığında Çalışan Toplam Güç Radyometrenin Gerçekleştirilmesi ve Test Edilmesi", , 3:5 (2013) :


  PROCEEDINS
1. Kartal Dogan, A., Celep, M., Ogan, S. "SAR Ölçümlerinde Kullanılmak Üzere Dipol Anten Yapımı ve Karakterizasyonu", Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET 2013), İstanbul (08-09/11/2013) : 4 s.
2. Celep, M., Sakarya, H., Tuncel, O. "LISN Kalibrasyonunda Kullanılmak Üzere Adaptör Tasarımı ve Karakterizasyonu", 2. Ulusal Elektromanyetik Uyumluluk Konferansı (EMC 2013), İstanbul (09-11/09/2013) : 4 s.
3. Celep, M., Karacadag, H., Hamid, R., Cetintas, M. "Mobil Telefonların Özgül Soğurma Oranının (SAR) Belirlenmesi", Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu Çevre ve Halk Sağlığı İçin EMANET 2011 , İstanbul (07-08/10/2011) : s.
4. Celep, M. "RF ve Mikrodalga Ölçümleri", Yüksek Gerilim Ulusal Çalıştayı , Kocaeli (24-26/10/2007) : 3 s.