Search:


  ARTICLES
1. Acun, M., Dolma, A., Gulmez, Y., Sakarya, H., Erkan, O., Celep, M. "Hesaplanabilir AC Direnç Standardının 5 MHz'e Kadar Modellenmesi ve Üretilmesi", EMO Bilimsel Dergi, 1:2 (2012) :
2. Cinar, M., Dolma, A., Gulmez, Y., Sakarya, H., Erkan, O., Celep, M., "Hesaplanabilir AC Direnç Standardının 5 MHz'e Kadar Modellenmesi ve Üretilmesi", , 1:2 (2011) :


  PROCEEDINS
1. Turhan, E., Gulmez, G., Gulmez, Y., Ozkan, T. "Primer Seviyede İndüktif Gerilim Bölücü Kalibrasyonu", VII. URSI-Türkiye'2014 Bilimsel Kongresi , Elazığ (28-30/08/2014) : 3 s.
2. Gulmez, G., Gulmez, Y., Turhan, E., Karacadag, H., Ozkan, T., Erkan, O., Hayirli, C., Galic, N. "Sıcaklık Kontrolü Pasif Faz Standardı Yapımı", VII. URSI-Türkiye'2014 Bilimsel Kongresi , Elazığ (27-29/08/2014) : 3 s.
3. Turhan, E., Gulmez, Y., Turhan, E., Ozkan, T., Gulmez, G. "nH Seviyesinde İndüktans Ölçümü", VII. URSI-Türkiye'2014 Bilimsel Kongresi , Elazığ (27-29/08/2014) : 3 s.
4. Ozkan, T., Gulmez, Y., Gulmez, G., Tesneli, N.B., Turhan, E. "S-Parametreleri Rezonans Yöntemi le Kapasitans Standartlarının Kalibrasyonu", VII. URSI-Türkiye'2014 Bilimsel Kongresi , Elazığ (27-29/08/2014) : 3 s.
5. Bilgic, E., Turhan, E. "Yük Tipi Şartlandırıcı Yükselteç Kalibrasyon Yöntemleri ve TÜBİTAK UME'de Gerçekleştirilen Kalibrasyonları", 10. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (16-17/12/2013) : 9 s.
6. Karaboce, B., Gulmez, Y., Akgoz, M., Kaykisizli, H., Dorosinskiy, L., Yalcinkaya, B. "Sağlık İçin Metroloji", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 8 s.
7. Karaboce, B., Gulmez, Y., Akgoz, M., Kaykisizli, H., Dorosinskiy, L., Yalcinkaya, B. "Medikal Metroloji Projesi", 1.İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Antalya (29-31/03/2013) : s.
8. Celep, M., Yaran, S., Hayirli, C., Dibekci, D. "Mikrodalga Soğuk Gürültü Kaynağının Geliştirilmesi", URSI 6. Bilimsel Konferansı, İstanbul (02-05/09/2012) : 4 s.
9. Sametoglu, F., Celikel, O., Karacadag, H., Cetintas, M., Ustuner, F. "Enerji Tasarruflu Lambalar ve Diğer Yapay Işık Kaynaklarının İnsan Sağlığı Üzerine Olası Zararlı Etkilerinin Optik ve RF Spektrumda Değerlendirilmesi", URSI 6. Bilimsel Konferansı, İstanbul (02-05/09/2012) : 8 s.
10. Celep, M., Hayirli, C., Gulmez, Y. "EMC Testlerinde Kullanılan İletim Hattı Kayıplarının Ölçülmesi", 1. Ulusal EMC Konferansı, İstanbul (14-16/09/2011) : s.
11. Turhan, E., Gulmez, Y., Turhan, S. "Elektriksel Ölçümlerde İzlenebilirlik", III. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi , Samsun (06-07/11/2009) : 6 s.
12. Yaran, S., Hayirli, C., Yilmaz, C., Celep, M., Gulmez, Y. "Mikrodalga Gürültü Ölçümleri", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 5 s.
13. Gulmez, Y., Cinar, M. "LCR Metre Kalibrasyonu", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 9 s.
14. Gulmez, Y., Cinar, M. "Empedans Ölçümleri", Yüksek Gerilim Ulusal Çalıştayı , Kocaeli (24-26/10/2007) : 5 s.
15. Celep, M. "Ulusal RF Gürültü Standardı", URSI 3. Bilimsel Kongresi, Kayseri (06-08/09/2006) : 3 s.
16. Celep, M., Yaran, S. "Orta Güçlerde Kalibrasyon Faktörü Ölçümü", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : s.
17. Celep, M., Yaran, S., Altinsoy, I., Hayirli, C. "UME'de Birincil RF Güç Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 5 s.
18. Ozkan, T., Gulmez, G., Gulmez, Y., Turhan, E. "UME'de Üretilen Sıcaklık Kontrollü İndüktans Standardı", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 7 s.
19. Gulmez, G., Gulmez, Y., Turhan, E., Ozkan, T. "UME Otomatik Kapasitans Ölçüm Sistemi", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 8 s.
20. Gulmez, Y., Gulmez, G., Turhan, E., Ozkan, T. "UME'de İndüktans Karşılaştırma Köprüsü Yapımı", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 7 s.
21. Gulmez, G., Gulmez, Y., Turhan, E., Ozkan, T. "UME'de Hassas Maxwell-Wien Köprüsü Yapımı", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 8 s.
22. Yaran, S., Altinsoy, I., Celep, M., Hayirli, C. "S-Parametre Ölçümleri", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 6 s.
23. Sozen, L., Sakarya, H., Atesalp, D., Cinar, M. "Ortamdaki Sıcaklık Değişimlerinin Direnç Değeri Üzerindeki Etkisi", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 4 s.
24. Celep, M., Yaran, S., Dincer, H. "10 mW-1W RF Güç Aralığında Kalibrasyon Faktörü Ölçümü", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 6 s.
25. Sozen, L., Atesalp, D., Sakarya, H., Cinar, M. "UME Direnç Laboratuarında Kullanılmakta olan Ölçüm Sistemleri", Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, Gaziantep (06-12/09/1999) : 4 s.
26. Celep, M., Yaran, S., Hayirli, C., Altinsoy, I. "UME'de 10 MHz-26.5 GHz Frekans Aralığında Güç Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi", Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, Gaziantep (06-12/09/1999) : 4 s.
27. Gulmez, Y., Gulmez, G., Turhan, E., Ozkan, T. "Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde Empedans Ölçümleri", Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, Gaziantep (06-12/09/1999) : 3 s.
28. Atesalp, D., Sakarya, H., Ince, R. "10-4 - 1015 Aralığında Birincil Seviye Direnç Ölçümlerinin UME'de Gerçekleştirilmesi", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 7 s.
29. Ince, R., Yaran, S. "RF ve Mikrodalga Güç Ölçümlerinin UME'de Gerçekleştirilmesi", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 7 s.
30. Ince, R., Sakarya, H. "Hamon Transfer Standards", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 13 s.
31. Gulmez, Y., Gulmez, G., Saygili, M. "UME'de Yapay Kablo ve Kablo Test Cihazlarının Kalibrasyonu", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
32. Gulmez, G., Gulmez, Y., Saygili, M. "UME'de İndüktans Biriminin Elde Edilmesi ve Ölçüm Aralığının Genişletilmesi", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 9 s.
33. Akyel, B., Sakarya, H., Atesalp, D. "Elektriksel Direnç Ölçümlerinde İzlenebilirlik", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 7 s.
34. Varol, S. "Ulusal Kapasitans Standartları ve Kapasitans İzlenebilirliği", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 4 s.
35. Gulmez, Y., Gulmez, G. "Ulusal İndüktans Standartları ve İndüktans İzlenebilirliği", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 6 s.


  POPULAR PUBLICATIONS
1. , R.v.M.L. "TÜBİTAK UME RF ve Mikrodalga Laboratuvarı", Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD), :34 (2007) : 82-83