Search:


  PROCEEDINS
1. Tektas, C.B., Sen, O., Cakir, S., Salhi, M., Cinar, M., Cetintas, M. "Soğurucu Kelepçe Kullanılarak Gerçekleştirilen Alternatif Işınımla Yayınım Deneyleri ", URSI-TÜRKİYE’2016 VIII. Bilimsel Kongresi, Ankara (01-03/09/2016) : 3 s.
2. Aslan, C., Cinar, M., Lundgren, U., Cetintas, M. "Alternatif Işınım ile Yayınım Testlerinde GTEM/TEM Hücresi -ASDA Korelasyonu", URSI-TÜRKİYE’2016 VIII. Bilimsel Kongresi, Ankara (01-03/09/2016) : 3 s.
3. Cakir, S., Sen, O., Acak, S., Ayaydin, A., Ozturk, M., Cetintas, M., Ustuner, F. "MIL-STD461F CS101 Testi ve Güç Frekansının Negatif Etkisi ", 2. Ulusal EMC Konferansı, İstanbul (09-11/09/2013) : 4 s.
4. Sen, O., Cakir, S., Cinar, M., Cetintas, M., Ustuner, F. "Işınımla Bağışıklık Standardına Göre Harmonik Ölçümleri", 2. Ulusal EMC Konferansı, İstanbul (09-11/09/2011) : 4 s.
5. Sen, O., Tektas, C.B., Cakir, S., Cetintas, M. "Alternative Radiated Emission Measurements at Close Distance In Industry", The 3rd Electromagnetic Compatibility Conference, İstanbul (02-04/09/2015) : 4 s.
6. Cakir, S., Sen, O., Cinar, M., Cetintas, M. "RF Empedans Ölçümüne Dayanan Alternatif İletimle Yayınım Testleri", VII. URSI-Türkiye'2014 Bilimsel Kongresi , Elazığ (28-30/08/2014) : 3 s.
7. Sen, O., Cakir, S., Cinar, M., Cetintas, M. "RS 103 Testinde Farklı Seviyelendirme Metodları", VII. URSI-Türkiye'2014 Bilimsel Kongresi , Elazığ (28-30/08/2014) : 3 s.
8. Ustuner, F., Baran, E., Demirel, E., Cosar, C., Gokdogan, I., "Hava Araçlarında Antenden Kabloya Kuplajın Modellenmesi ve Doğrulanması", URSI-TÜRKİYE'2014 VII. Bilimsel Kongresi, Elazığ (28-30/08/2014) : 3 s.
9. Aydemir, E., Gulec, E., Ilarslan, M., Celebi, M., Demirel, E., Ustuner, F. "İnsansız Hava Aracı Kullanarak Anten Işıma Örüntüsü Ölçümü", VII. URSI-Türkiye'2014 Bilimsel Kongresi , Elazığ (28-30/08/2014) : 3 s.
10. Karacadag, H., Cetintas, M. "2000 - 2012 Yılları Arasında Türkiye Genelinde Yapılmış Elektromanyetik Kirlilik Ölçümleri ve Analizleri", URSI 6. Bilimsel Konferansı, İstanbul (02-05/09/2012) : 6 s.
11. Sen, O., Cakir, S., Hamid, R., Etintas, M., Cinar, M., Celep, M. "Yalıtkan Destek Malzemelerinin 30 MHz - 1 GHz Aralığında RE102 Testlerine Etkisi", URSI 6. Bilimsel Konferansı, İstanbul (02-05/09/2012) : s.
12. Cetintas, M., Cakir, S., Sen, O., Acak, S. "TÜBİTAK UME EMC Deney, Ölçüm ve Kalibrasyon Kabiliyetleri", 4. Ar-Ge Proje Pazarı "Otomotiv Sistemleri" (ESİNKAP), Eskişehir (29/02/2012) : s.
13. Gokdogan, I.H., Ustuner, F. "Emisyon Testlerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Referans Kaynağın Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi", 1. Ulusal EMC Konferansı, İstanbul (14-16/09/2011) : 3 s.
14. Hamid, R., Cetintas, M., Cakir, S., Sen, O., Acak, S. "TÜBİTAK UME EMC Deney ve Ölçüm Kabiliyetleri", 1. Ulusal EMC Konferansı, İstanbul (14-16/09/2011) : s.
15. Sen, O., Cakir, S., Cetintas, M., Acak, S., Hamid, R., Cetintas, M., Hamid, R., Cakir, S., Sen, O. "Elektromanyetik Alan Prob Kalibrasyonları", 1. Ulusal EMC Konferansı, İstanbul (14-16/09/2011) : s.
16. Gokdogan, I.H., Baran, E., Ustuner, F. "Tekne Kaynaklı İntermodulasyon Ölçme Yönteminin Tanıtılması", 1. Ulusal EMC Konferansı, İstanbul (14-16/09/2011) : 3 s.
17. Sen, O., Hamid, R., Ozturk, M., Ayaydin, A., Acak, S., Cakir, S. "Işınımla Yayınım Testlerinde Masa Etkisi", 1. Ulusal EMC Konferansı, İstanbul (14-16/09/2011) : s.
18. Cakir, S., Hamid, R., Cetintas, M., Cakir, G., Sen, O. "Çift Radyo Optik Rezonansın Zaman Ayrışması İle RF Manyetik Alanların Tespiti", 1. Ulusal EMC Konferansı, İstanbul (14-16/09/2011) : s.
19. Gokdogan, I.H., Ustuner, F. "Askeri Standart MIL-STD 461E ile Ticari EMC Standartların Karşılaştırılması", 1.Ulusal EMC Konferansı, İstanbul (14-16/09/2011) : 3 s.
20. Cakir, S., Hamid, R., Cetintas, M., Cakir, G., Sen, O. "Çift Radyo Optik Rezonansı ile Çalışan Atomik Sensörü Kullanarak Mikrodalga Manyetik Alan Ölçümleri", 1. Ulusal EMC Konferansı, İstanbul (14-16/09/2011) : s.
21. Cayci, H., Sovuksu, U., Cayci, H., Ozgul, S., Acak, S., Kazanc, E., Kazanc, E., Acak, S. "UME'de Güç ve Enerji Ölçümleri ", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 5 s.