Search:


  PROCEEDINS
1. Karaboce, B., Cetin, E., Ozdingis, M., Durmus, H.O. "Doku Benzeri Fantom İçindeki Farklı Cisimlerin Görüntü Ölçüm Doğrulama Çalışmaları ", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO'17), Trabzon (12-14/10/2017) : 4 s.
2. Karaboce, B., Cetin, E., Durmus, H.O., Ozdingis, M. "HIFU Uygulamaları Altında Isılçiftlerin Viskoz Isıtma Etkisinin İncelenmesi ", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO'17), Trabzon (12-14/10/2017) : 4 s.
3. Karaboce, B., Durmus, H.O., Cetin, E., Ozdingis, M. "Tedavide Kullanılan Ultrasonik Dönüştürücülerin Güç Kalibrasyonu", 12. Ulusal Akustik Kongresi, İzmir (14-15/09/2017) : 10 s.
4. Saher, K., Nas, S., Karaboce, B., Kirbas, C., Bilgic, E. "Çınlanım Odasında Ölçüm ve Simülasyon Değerlerinin Karşılaştırılması", 12. Ulusal Akustik Kongresi, İzmir (14-15/09/2017) : 8 s.
5. Karaboce, B., Ozdingis, M., Durmus, H.O., Cetin, E. "Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Sistemi", 12. Ulusal Akustik Kongresi, İzmir (14-15/09/2017) : 10 s.
6. Karaboce, B., Cetin, E., Durmus, H.O. "Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrasonun Termal Etkileri ", 28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi, İstanbul (06-09/09/2017) : 2 s.
7. Simav, M., Yildiz, H., Cingoz, A., Sezen, E., Demirsoy, N.S., Akpinar, I., Okay, H., Gurer, A., Akcakaya, M., Yilmaz, S., Akca, M., Cakmak, R., Karaboce, B., Sadikoglu, E., Dogan, U. "Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi", 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara (25-28/03/2015) : 10 s.
8. Karaboce, B., Ozdingis, M., Durmus, H.O., Cetin, E. "Ultrasonik Prop Kalibrasyonu için Portatif Ultrasonik Güç Ölçer", Tıp Teknolojileri Kongresi 2016 (TIPTEKNO'16), Antalya (27-29/10/2016) : 4 s.
9. Karaboce, B., Cetin, E., Durmus, H.O., Ozdingis, M. "Kanser Tedavisinde Kullanılan Ultrasoniğin Sıcaklık Etkisinin İncelenmesi", Tıp Teknolojileri Kongresi 2016 (TIPTEKNO'16), Antalya (27-29/10/2016) : 4 s.
10. Karaboce, B., Bilgic, E., Sadikoglu, E., Kirbas, C., Durmus, H. "Yeni Doğan İşitme Testlerinde Kullanılmak Üzere Tasarlanan Kulak Simülatörü Karakterizasyonu", 11. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, İstanbul (19-20/10/2015) : 4 s.
11. Karaboce, B., Durmus, H. "İşitme Cihazı Testleri İçin TÜBİTAK UME'de Kurulan Sistem ve Ölçüm Sonuçları", 11. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, İstanbul (19-20/10/2015) : 5 s.
12. Karaboce, B., Durmus, H. "Karaciğer ve Akciğer de HIFU Dönüştürücüsü Tarafından Oluşturulan Termal Etkisinin In Vitro Ortamda İncelenmesi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO'15), Bodrum (15-17/10/2015) : 4 s.
13. Karaboce, B., Sadikoglu, E., Bilgic, E. "Akustik Metrolojisi, Standartlar ve İzlenebilirlik", 2. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi, Antalya (22-25/10/1996) : 6 s.
14. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Karaboce, B. "Titreşim Standardının Oluşturulması, Lazer İnterferometre Tekniği", 2. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi, Antalya (22-25/10/1996) : 7 s.
15. Sadikoglu, E., Karaboce, B., Bilgic, E. "Akustik Alanında Türkiye'nin Birincil Standardının Oluşturulması", 2. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi, Antalya (22-25/10/1996) : 8 s.


  POPULAR PUBLICATIONS
1. Karaboce, B. "Sağlık için Metroloji", Medikal Teknik, -:Mayıs (2017) : 28-30