Search:


  PROCEEDINS
1. Kirbas, C., Bilgic, E., Sadikoglu, E., Coskun, I., Akdogan, Y.A. "Yerçekimi İvmesi Biriminin Oluşturulması ve Uluslararası Denkliğinin Sağlanması", Türkiye Ulusal Jeodizi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir (30/05-02/06/2018) : 5 s.
2. Sadikoglu, E., Bilgic, E., Kirbas, C., Coskun, I. "İşitme Değerlendirmesinin Metroloji Temelinin Kuvvetlendirilmesi için Avrupa Birliğinde İşbirliği Örneği", 12. Ulusal Akustik Kongresi, İzmir (14-15/09/2017) : 7 s.
3. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Kirbas, C., Coskun, I., Besiroglu, S. "Sensör ve Sinyal Şartlandırıcı Kalibrasyonları Akustik ve Titreşim Alanı Uygulamaları", 12. Ulusal Akustik Kongresi, İzmir (14-15/09/2017) : 9 s.
4. Saher, K., Nas, S., Karaboce, B., Kirbas, C., Bilgic, E. "Çınlanım Odasında Ölçüm ve Simülasyon Değerlerinin Karşılaştırılması", 12. Ulusal Akustik Kongresi, İzmir (14-15/09/2017) : 8 s.
5. Kirbas, C., Bilgic, E., Sadikoglu, E. "Referans Ses Kaynaklarının Karakterizasyonu", 12. Ulusal Akustik Kongresi, İzmir (14-15/09/2017) : 9 s.
6. Simav, M., Yildiz, H., Cingoz, A., Sezen, E., Demirsoy, N.S., Akpinar, I., Okay, H., Gurer, A., Akcakaya, M., Yilmaz, S., Akca, M., Cakmak, R., Karaboce, B., Sadikoglu, E., Dogan, U. "Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi", 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara (25-28/03/2015) : 10 s.
7. Karaboce, B., Bilgic, E., Sadikoglu, E., Kirbas, C., Durmus, H. "Yeni Doğan İşitme Testlerinde Kullanılmak Üzere Tasarlanan Kulak Simülatörü Karakterizasyonu", 11. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, İstanbul (19-20/10/2015) : 4 s.
8. Bilgic, E., Kirbas, C., Sadikoglu, E., Mutaf, H. "Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Düzeyi Belirlenmesinde Ölçüm Yüzeylerinin ve Mikrofon Sayılarının Etkisi", 11. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, İstanbul (19-20/10/2015) : 10 s.
9. Kirbas, C., Bilgic, E., Sadikoglu, E. "Ses Gücü Birimi Watt'ın Oluşturulması Üzerine UME'de Yapılan Araştırmalar", 11. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, İstanbul (19-20/10/2015) : 10 s.
10. Kirbas, C., Bilgic, E., Sadikoglu, E. "Ses Gücü Belirlenmesi Ölçümlerinde Yakın Alan Etkisi", 11. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, İstanbul (19-20/10/2015) : 10 s.
11. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Kirbas, C. "Kişilerin Maruz Kaldığı Titreşimlerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi El-Kol ve Tüm-Vücut Titreşim Etkilenmesi", 11. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, İstanbul (19-20/10/2015) : 9 s.
12. Bilgic, E., Turhan, E. "Yük Tipi Şartlandırıcı Yükselteç Kalibrasyon Yöntemleri ve TÜBİTAK UME'de Gerçekleştirilen Kalibrasyonları", 10. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (16-17/12/2013) : 9 s.
13. Sadikoglu, E., Bilgic, E., Kirbas, C., Karaboce, B. "Ses Kalibratörü Kalibrasyonu Konusunda Ulusal Düzeyde Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma", 10. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (16-17/12/2013) : 6 s.
14. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Kirbas, C., Karaboce, B. "Tolerans Dışında Kalan Ses Düzeyi Ölçer Tepkilerinin Ölçüm Sonuçlarına Etkileri", 10. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (16-17/12/2013) : 8 s.
15. Karaboce, B., Kirbas, C., Akdas, F., Bilgic, E., Sadikoglu, E. "Odyometrik Ölçümler için Kullanılan Sessiz Kabinin", 10. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (16-17/12/2013) : 8 s.
16. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Kirbas, C., Karaboce, B. "Titreşim Uyarıcısı Kalibrasyonu Konusunda Ulusal Düzeyde Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma", 10. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (16-17/12/2013) : 7 s.
17. Kirbas, C., Bilgic, E., Sadikoglu, E., Karaboce, B. "Ses Gücü Düzeyi Belirlenmesi Karşılaştırma Ölçümleri", 10. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (16-17/12/2013) : 10 s.
18. Karaboce, B., Bilgic, E., Sadikoglu, E. "Kanser Tedavisinde HIFU Tekniği", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO'13), Antalya (31/10-02/11/2013) : 4 s.
19. Karaboce, B., Gulmez, Y., Akgoz, M., Kaykisizli, H., Dorosinskiy, L., Yalcinkaya, B. "Sağlık İçin Metroloji", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 8 s.
20. Kirbas, C., Bilgic, E., Sadikoglu, E. "Mikrofonların Dağınık Ses Alanı Karşılaştırmalı Kalibrasyonu", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 12 s.
21. Bilgic, E., Aksulu, M. "Raylı Ulaşım Sistemlerinde Gürültü ve Ray Parametreleri İlişkisi", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 14 s.
22. Bilgic, E., Sadikoglu, E. "Gürültü Dozu Ölçümlerini Etkileyen Parametreler", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 8 s.
23. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Turhan, S. "ISO 17025 Standardı Denetimlerinde Teknik Alanda Tespit Edilen Genel Bulgular", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 7 s.
24. Karaboce, B., Gulmez, Y., Akgoz, M., Kaykisizli, H., Dorosinskiy, L., Yalcinkaya, B. "Medikal Metroloji Projesi", 1.İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Antalya (29-31/03/2013) : s.
25. Kirbas, C., Bilgic, E., Sadikogli, E. "Katılardaki Elastik Sabitlerinin Ses Hızı Ölçümleri ile Belirlenmesi", 9.Ulusal Akustik Kongresi , Ankara (26-27/05/2011) : s.
26. Karaboce, B., Sadikoglu, E., Bilgic, E. "Ultrasoniğin Kullanım Alanlarına Bilimsel ve Metrolojik Bakış", 9.Ulusal Akustik Kongresi , Ankara (26-27/05/2011) : s.
27. Sadikoglu, E., Bilgic, E., Kirbas, C., Karaboce, B. "Akustik Ölçüm ve Kalibrasyonlarda Akreditasyon", 9.Ulusal Akustik Kongresi, Ankara (26-27/05/2011) : 6 s.
28. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Kirbas, C., Karaboce, B. "Kabinlerin Ses Yalıtım Performanslarının Belirlenmesinde Kullanılan Ölçüm Yöntemleri", 9.Ulusal Akustik Kongresi , Ankara (26-27/05/2011) : s.
29. Sadikoglu, E. "Tıbbi Ölçümlerde Belirsizlik Hesaplamaları", III. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi , Samsun (06-07/11/2009) : 8 s.
30. Karaboce, B., Sadikoglu, E., Bilgic, E. "Harici Işın Kanser Tedavisinde Kullanılan HITU Dönüştürücüsünün Karakterizasyonu", III. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi , Samsun (06-07/11/2009) : 4 s.
31. Kirbas, C., Sadikoglu, E., Bilgic, E., Karaboce, B., Turan, A. "UME Tam Yasımasız Oda Özellikleri", 7. Ulusal Akustik Kongresi, Nevşehir (17-19/11/2004) : s.
32. Karaboce, B., Sadikoglu, E., Bilgic, E. "Ultrasonik Güç Ölçümlerinde Kullanılan Radyasyon Kuvvet Terazisi ve Uluslararası Karşılaştırma Sonuçları", 7. Ulusal Akustik Kongresi, Nevşehir (17-19/11/2004) : s.
33. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Karaboce, B., Kirbas, C., Turan, A. "Dış Kaviteli Diyot Lazerlerin Akustik Alanındaki Uygulamaları", 7. Ulusal Akustik Kongresi, Nevşehir (17-19/11/2004) : s.
34. Sadikoglu, E., Bilgic, E., Karaboce, B., Kirbas, C., Turan, A. "Akustik Metrolojisi Alanında Ulusal Standardın Denklik Derecesinin Belirlenmesi", 7. Ulusal Akustik Kongresi, Nevşehir (17-19/11/2004) : s.
35. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Karaboce, B., Kirbas, C., Turan, A. "UME'nin Akustik Alandaki Ölçüm İmkanları, Tam Yansımasız ve Yansışım Odaları", 6. Ulusal Akustik Kongresi, Antalya (26-28/10/2002) : 7 s.
36. Karaboce, B., Sadikoglu, E., Bilgic, E. "Ultrasonik Güç Ölçümlerinde Birincil Standardın Oluşturulması-Radyasyon Kuvvet Terazisi", 6. Ulusal Akustik Kongresi, Antalya (26-28/10/2002) : 9 s.
37. Sadikoglu, E., Bilgic, E., Karaboce, B. "Karşılıklı Tanınma Anlaşması ve Akustik Metrolojisinde Gelişmeler", 6. Ulusal Akustik Kongresi, Antalya (26-28/10/2002) : s.
38. Kirbas, C., Bilgic, E., Sadikoglu, E., Karaboce, B., Turan, A. "UME'de Ses Yalıtım Malzemelerinin Akustik Özelliklerinin Belirlenmesi", 6. Ulusal Akustik Kongresi, Antalya (26-28/10/2002) : 8 s.
39. Sadikoglu, E. "Ulusal Metroloji Enstitüsü' nde Endüstriyel Ürünlerin Özel Testlerinin Gerçekleştirilmesi", IV. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (25-26/10/2001) : 3 s.
40. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Karaboce, B. "Referans Ses Kaynağı Lazer Pistofon ve Optimum Tasarım Parametreleri", 5. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (25-26/05/2000) : 4 s.
41. Sadikoglu, E., Bilgic, B., Karaboce, B., Turan, I., Kirbas, C. "Ses Basınç Standardının Oluşturulmasında Akustik Bağlaşımın Etkisi", 5. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (25-26/05/2000) : 5 s.
42. Karaboce, B., Sadikoglu, E., Bilgic, E. "Yapay Mastoid Hassasiyet ve Mekanik Empedans Özelliklerinin Belirlenmesi", 5. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (25-26/05/2000) : 6 s.
43. Karaboce, B., Bilgic, E., Sadikoglu (Sadikov), E., Kirbas, C. "Telefon Kabini Gürültü Tepkisi Ölçümleri", Yapı Fiziği Kongresi, İstanbul (18-19/10/1999) : s.
44. Karaboce, B., Sadikhov, E., Bilgic, E. "Odyometrik Cihazlar ve Kalibrasyonu", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 5 s.
45. Sadikhov, E., Karaboce, B., Bilgic, E., Kirbas, C. "Endüstriyel Ürünlerde Titreşim Testleri", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 3 s.
46. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Karaboce, B. "Ultrasonik Dönüştürücülerin Karakterizasyonu", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 6 s.
47. Bilgic, E., Sadikoglu (Sadikhov), E., Karaboce, B. "UME ve PTB Arasında Titreşim Alanında Gerçekleştirilen Uluslararası Karşılaştırma", 4. Ulusal Akustik Kongresi , Kaş (29-31/10/1998) : 7 s.
48. Karaboce, B., Sadikoglu (Sadikhov), E., Bilgic, E., Parlakturk, F. "Yapay Kulak Kalibrasyonu", 4. Ulusal Akustik Kongresi , Kaş (29-31/10/1998) : 8 s.
49. Yurekli, A., Ozkan, M., Kulekci, S., Karaboce, B., Akdas, F., Ulgen, Y. "İşitme Cihazı-Cep Telefonu Etkileşimi için Elektromanyetik Uyumluluk Testleri", 4. Ulusal Akustik Kongresi , Kaş (29-31/10/1998) : 10 s.
50. Sadikoglu (Sadikhov), E., Bilgic, E., Karaboce, B., Kirbas, C. "Kapasitif Mikrofonların Diyafram Hareketlerinin İncelenmesi", 4. Ulusal Akustik Kongresi , Kaş (29-31/10/1998) : 10 s.
51. Sadikoglu, E., Bilgic, E. "Ulusal Titreşim Ölçeğinin Oluşturulması", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 5 s.
52. Sadikoglu, E., Bilgic, E. "Akustik Kalibratörlerin Kalibrasyonu", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 7 s.
53. Sadikoglu, E., Bilgic, E., Karaboce, B. "63 Hz - 10 kHz Frekans Aralığında UME ve PTB (Almanya) Arasında Gerçekleştirilen Ses Basınç Standartlarının Karşılaştırması", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 6 s.
54. Karaboce, B., Sadikoglu, E., Bilgic, E. "Odyometrik Cihazların Test ve Kalibrasyonu", 3. Ulusal Akustik Kongresi, istanbul (16-18/10/1997) : 7 s.
55. Sadikoglu, E., Kirbas, C., Bilgic, E., Karaboce, B. "Standart Referans Mikrofonların Akustik Empedanslarının Belirlenmesi", 3. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (16-18/10/1997) : 8 s.
56. Bilgic, E., Parlakturk, F., Sadikoglu, E. "Ulusal Ultrasonik Ölçeğinin Oluşturulması", 3. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (16-18/10/1997) : 9 s.
57. Sadikoglu, E., Parlakturk, F., Bilgic, E. "IEC 651 ve 804 Standartlarına Göre Ses Düzeyi Ölçer Kalibrasyonu", 3. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul (16-18/10/1997) : 8 s.
58. Sadikoglu, E., Karaboce, B., Bilgic, E. "Akustik Alanında Türkiye'nin Birincil Standardının Oluşturulması", 2. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi, Antalya (22-25/10/1996) : 8 s.
59. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Karaboce, B. "Titreşim Standardının Oluşturulması, Lazer İnterferometre Tekniği", 2. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi, Antalya (22-25/10/1996) : 7 s.
60. Karaboce, B., Sadikoglu, E., Bilgic, E. "Akustik Metrolojisi, Standartlar ve İzlenebilirlik", 2. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi, Antalya (22-25/10/1996) : 6 s.
61. Orhan, H., Cosar, C., Sadikoglu, E. "İnterferometre ve Optik Girişim Saçak Sayıcı Sistemi ile Yer Değiştirme Ölçümü", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 6 s.
62. Hamid, R., Sadikoglu, E., Karaboce, N., Cetintas, M., Sautenkov, V. "Dış Kaviteli Diyot Lazeriyle Küçük Yerdeğiştirme Ölçümleri", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 9 s.
63. Sadikoglu, E., Karaboce, B. "Ses Basınç Birimi Standardının Gerçekleştirilmesi", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 5 s.


  POPULAR PUBLICATIONS
1. Sadikoglu, E., Baytaroglu, S., Yilmaz, O. "Dünya Metroloji Gününü Kutluyoruz: Ya Ölç(e)meseydik?", Bilim ve Teknik Dergisi, :498 (2009) : 74-79
2. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Karaboce, B., Delibas, B., Yandayan, T. "Ultrasonik Hata Dedektörleri, Endüstrideki Yeri ve Kalibrasyonları", Akustik Dergisi, -:- (2001) : -
3. Bilgic, E., Sadikoglu, E., Karaboce, B., Kirbas, C. "TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Akustik, Ultrasonik veTitreşim Laboratuvarı ve Faaliyetleri", Akustik Dergisi, -:- (2001) : -
4. Karaboce, B., Sadikoglu, E., Bilgic, E. "Endüstriyel Ürünlerde Gürültü ve Titreşim Testleri", Üretimde Kalite Dergisi, -:27 (1998) : 42-45
5. Karaboce, B., Sadikoglu, E., Bilgic, E. "Gürültü Kirliliğinin Zararları", Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknik Eki, -:592 (1997) : -