Search:


  ARTICLES
1. Atag, S., Celikel, A., Sultansoy, S., Turkoz, S., Haciev, M. "Measurement of Gluon Polarized N Collisions", Turkish Journal of Physics, :19 (1995) : 815-821


  PROCEEDINS
1. Sametoglu, F., Celikel, O., Karacadag, H., Cetintas, M., Ustuner, F. "Enerji Tasarruflu Lambalar ve Diğer Yapay Işık Kaynaklarının İnsan Sağlığı Üzerine Olası Zararlı Etkilerinin Optik ve RF Spektrumda Değerlendirilmesi", URSI 6. Bilimsel Konferansı, İstanbul (02-05/09/2012) : 8 s.
2. Calkin, Y. "UME Optik Laboratuvarı Fotometrik Ölçümleri", 4. Ar-Ge Proje Pazarı "Otomotiv Sistemleri" (ESİNKAP), Eskişehir (29/02/2012) : s.
3. Turkoglu, A. "Aydınlatmada Temel Ölçüm Büyüklükleri", VI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, II. Elektrik Tesisat Kongresi,, İzmir (24/11/2011) : 5 s.
4. Turkoglu, A., Akturk, S. "Lazer-Metal Etkileşimlerinde Dalgakılavuzu Etkileri", 12. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Toplantısı (Fotonik 2010), İstanbul (08/10/2010) : s.
5. Turkoglu, A. "Tıp Sektöründe İzlenebilir Standart Optik Test ve Ölçümlerin Uluslararası Yeri", III. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi , Samsun (06-07/11/2009) : 5 s.
6. Karim, M., Baysal, A., Gurel, H., Akinci, O., Turkoglu, A., Unlu, H. "Temperature Dependent Size Calculations of CdSe Quantum Dots", 5th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR5), Eskişehir (08-12/06/2009) : s.
7. Turkoglu, A., Calkin, Y. "Siyah Cisim Renk Sıcaklığı", V. Ulusal Aydınlayma Sempozyumu, İzmir (07-10/05/2009) : 4 s.
8. Turkoglu, A., Baysal, A., Md. Karim, R., Unlu, H. "CdSe Kuvantum Noktalarının Fotonik Uygulamaları", İTÜ Nanobilim ve Nanoteknoloji Çalıştayı (Nanosemlab), İstanbul (12-13/02/2009) : 1 s.
9. Turkoglu, A., Calkin, Y. "Fotometride Ölçüm Belirsizliğini Etkileyen Faktörler", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 7 s.
10. Ozturk, L., Turkoglu, A. "Flüoresan Lamba Işık Renklerinin Karışımı", IV. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İzmir (13-15/12/2007) : 9 s.
11. Kandilli, C., Turkoglu, A., Ulgen, K. "Günışığı Aydınlatma Sisteminin Tanıtımı ve Performansının Değerlendirilmesi", IV. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İzmir (13-15/12/2007) : 9 s.
12. Bazkir, O., Turkoglu, A. "Silikon Tabanlı Fotodedektörlerin Görünür Bölgedeki Kuvantum Verimleri : Poster", FOTONİK 2007 Sempozyumu , Ankara (28/09/2007) : 2 s.
13. Turkoglu, A., Calkin, Y. "Ofis ve İşyeri Aydınlatmasında Standartlar ve Standart Ölçümler", VI. Ulusal Aydınlatma Kongresi , İstanbul (23-24/11/2006) : s.
14. Calkin, Y., Turkoglu, A. "Standart Flaş Işığı Ölçümleri", VI. Ulusal Aydınlatma Kongresi , İstanbul (23-24/11/2006) : s.
15. Durak, M., Dilli, R., Sametoglu, F. "Işınım Düzeyi Ölçümlerinde Kullanılan Radyometrelerin Kalibrasyonu", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 6 s.
16. Turkoglu, A., Calkin, Y., Sametoglu, F. "Trafik Sinyal Lambalarının Standart Optik Testleri", III. Aydınlatma Sempozyumu, Ankara (23-25/11/2005) : 5 s.
17. Durak, M., Dilli, R., Sametoglu, F. "Işınım Düzeyi Ölçümlerinde Kullanılan Radyometrelerin Kalibrasyonu", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (17-18/11/2005) : 6 s.
18. Celikel, O., Bazkir, O., Sametoglu, F. "OTDR Kalibrasyonlarında Kullanılacak Tek Modlu Optik Fiber Standartlarının Tayfsal Zayıflama Sabitlerinin Belirlenmesi", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 6 s.
19. Turkoglu, A. "Kalibrasyon Periyodu Neye Göre Belirlenir?", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 4 s.
20. Turkoglu, A., Sametoglu, F., Calkin, Y., Kucuk, U. "Otomotiv Yan Sanayinde İhtiyaç Duyulan Standart Fotometrik Test ve Ölçümler", IX. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Bursa (27-28/05/2005) : 4 s.
21. Durak, M., Celikel, O., Bazkir, O., Samedov, F. "Morötesi Bölgede Ölçüm ve Kalibrasyonlar", V. Ulusal Aydınlatma Kongresi ve Interlight İstanbul Fuarı, İstanbul (07-08/12/2004) : s.
22. Samadov, F., Celikel, O., Bazkir, O., Durak, M. "Geri-Yansıtıcı Malzemelerin Fotometrik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Oluşturulan Ölçüm Sistemi", V. Ulusal Aydınlatma Kongresi ve Interlight İstanbul Fuarı, İstanbul (07-08/12/2004) : s.
23. Samadov, F., Durak, M. "Metrolojik Kapsamda Optik Ölçüm ve Kalibrasyonlar", V. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (09-10/10/2003) : 7 s.
24. Durak, M., Samadov, F. "Morötesi Güneş Işınım Radyometrelerinin Dedektör Tabanlı Kalibrasyonu", Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu, Mersin (20-21/06/2003) : 7 s.
25. Bazkir, O., Ugur, S., Samadov, F., Esendemir, A. "Düşük sıcaklık radyometresi ile optik güç ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve tuzak dedektörün karakterizasyonu", 4. Ulusal Elektro-Optik Çalışma Grubu Toplantısı, Kocaeli (01/12/2002) : s.
26. Durak, M., Samadov, F., Turkoglu, A. "Ulusal Fotometrik Ölçeğin Oluşturulması ve İzlenebilirlik Zinciri", 4. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul (05/10/2002) : 9 s.
27. Durak, M., Samadov, F., Turkoglu, A. "Flüoresan Lambalarda Işık Akısı Ölçümleri", Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi , İzmir (28-30/11/2001) : s.
28. Samadov, F., Durak, M., Turkoglu, A. "Spektrofotometrik Standart Renk Ölçümleri", IV. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, İstanbul (22-24/11/2001) : 6 s.
29. Kucuk, U., Turkoglu, A. "Standart Parlaklık Ölçümleri", IV. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, İstanbul (22-24/11/2001) : s.
30. Durak, M., Sametoglu, F., Turkoglu, A.K. "Silikon Fotodiyotların Optik Karakterizasyonu", 3. Ulusal Elektro-Optik Çalışma Toplantısı (ASELSAN), Ankara (02/11/2001) : s.
31. Turkoglu, A., Durak, M., Samadov, F. "Fiberoptik İletişim Hatlarında Uzunluk ve Güç Zayıflaması Ölçümleri", I. Ulusal İletişim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Ankara (17-21/10/2001) : s.
32. Turkoglu, A.K., Sametoglu, F., Durak, M. "Silikon Fotodiyotların Yüzey Haritasının Çıkarılması", 2. Ulusal Elektro-Optik Toplantısı (Koç Üniversitesi), İstanbul (06/12/2000) : s.
33. Kucuk, U., Turkoglu, A.K., Sametoglu, F. "Yüzey Yansıma Bilgileri Kullanılarak Cisimlerin Renginin Belirlenmesi", III. Ulusal Ölçümbilim Kongresi , Eskişehir (07-08/10/1999) : 4 s.
34. Samedov, F., Durak, M., Turkoglu, A. "Aydınlık Düzeneği ve Parıltı", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 8 s.
35. Turkoglu, A., Samadov, F., Durak, M., Kucuk, U. "Otomotiv Sektöründe Optik Test ve Ölçümlerin Yeri", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 6 s.
36. Durak, M., Samedov, F., Turkoglu, A. "Morötesi Bölgede Işının Düzeyi Ölçümü Prensipleri", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 6 s.
37. Mamedbeyli, I., Cakiroglu, F., Urey, Z., Gezer, C. "Kızılötesi Geçirgenlik ve Yansıma Ölçümleri için Basit Spektrometre Düzeneği", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 7 s.
38. Mamedbeyli, I., Urey, Z. "Düzgün Yansıma ve Parlaklık Ölçümlerinde Işık Kaynağı Polarizasyonunun Etkileri", II.Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
39. Urey, Z. "Ulusal Metroloji Enstitüsünde Fotometri ve Optik Radyometri Çalışmaları", 1. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul (28-29/11/1996) : s.
40. Haciyeva, M. "UME'de Kandela'nın Oluşturulması", 1. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : s.


  POPULAR PUBLICATIONS
1. Calkin, Y., Turkoglu, A. "Aydınlatmanın Tarihi Gelişimi", Bilim ve Teknik Dergisi, :520 (2011) : 80-83
2. Turkoglu, A., Erkin, E. "LED'lerin Bugünü ve Yarını", Professional Lighting Design, -:- (2011) : -
3. Bazkir, O., Turkoglu, A. "Işığın Metrolojik Ölçümü", Bilim ve Teknik Dergisi, :509 (2010) : 74-79
4. Turkoglu, A., Sametoglu, F., Calkin, Y., Kucuk, U. "Otomotiv Yan Sanayinde İhtiyaç Duyulan Standart Fotometrik Test ve Ölçümler", Mühendis ve Makina, 49:583 (2008) : 17-20
5. Kucuk, U., Turkoglu, A. "Standart Parlaklık Ölçümleri", Kimya Teknolojileri Dergisi, -:22 (2002) : 46-49
6. Sametoglu, F., Durak, M., Turkoglu, A. "Spektrafotometrik Standart Renk Ölçümleri", Kimya Teknolojileri Dergisi, :23 (2002) : 60-64