Search:


  PROCEEDINS
1. Fidan, E., Kucur, O. "Tekli ve Çoklu Anten Seçimli Çift Yönlü AF MIMO Röleli Ağların SSER Analizi", 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya (15-18/05/2017) : 4 s.
2. Fidan, E., Kucur, O. "Genelleştirilmiş Anten Seçimli Çok Antenli Çift Yönlü Röleli Ağların Rayleigh Sönümlemeli Kanallarda Performansı", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (IEEE SIU 2015), Malatya (16-19/05/2015) : 4 s.
3. Sen, O., Cakir, S., Hamid, R., Etintas, M., Cinar, M., Celep, M. "Yalıtkan Destek Malzemelerinin 30 MHz - 1 GHz Aralığında RE102 Testlerine Etkisi", URSI 6. Bilimsel Konferansı, İstanbul (02-05/09/2012) : s.
4. Celik, M., Hamid, R., Sahin, E., Birliksevn, C. "Diferansiyel Fabry -Perot İnterferometresi ile Pikometre Doğruluklu Yer Değiştirme Ölçümleri", 13.Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı (Fotonik 2011), Ankara (23/09/2011) : s.
5. Senel, C., Ilday, F., Hamid, R., Erdogan, C., Birlikseven, C., Celik, M. "Yb Fiber Lazeri ile 600-1600 Aralığında Frekansı Kilitli Lazer Taraklarının Üretilmesi", 13.Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı (Fotonik 2011), Ankara (23/09/2011) : s.
6. Cakir, S., Hamid, R., Cetintas, M., Cakir, G., Sen, O. "Çift Radyo Optik Rezonansı ile Çalışan Atomik Sensörü Kullanarak Mikrodalga Manyetik Alan Ölçümleri", 1. Ulusal EMC Konferansı, İstanbul (14-16/09/2011) : s.
7. Hamid, R., Turkoglu, A., Akturk, S. "Lazer Frekans Stabilizasyonu ve Metroloji Uygulamaları", 11. Ulusal Fotonik Çalıştayı (Fotonik 2009), Ankara (16/10/2009) : 1 s.
8. Sahin, E., Hamid, R., Birlikseven, C., Celik, M. "Coherent Population Trapping (CPT) Rezonansları ve Atomik Frekans Standartlarında Uygulamaları", 8. Ulusal Fotonik Çalıştayı, İstanbul (15/09/2006) : s.
9. Erdogan, C., Hamid, R., Sahin, E., Celik, M. "Doğrusal Olmayan AgGaS2 Kristalinde 0.5 - 3.4 μm Spektral Bölgesinde Optik Frekans Sentezlemesi", 8. Ulusal Fotonik Çalıştayı, İstanbul (15/09/2006) : s.
10. Sendogdu, D., Hamid, R., Erdogan, C., Birlikseven, C. "Köster İnterferometresinde Mastar Blok Uzunluk Ölçümleri ve Kullanılan Veri İşleme Yöntemleri", 8. Ulusal Fotonik Çalıştayı, İstanbul (15/09/2006) : s.
11. Hamid, R., Erdogan, C., Celik, M., Sahin, E. "Optik Frekans Standartları ve Mutlak Frekans Ölçümü", 7. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı , Ankara (12/12/2005) : s.
12. Hamid, R., Celik, M., Sahin, E. "İnce Cs Küvetlerinde Doppler İçi Soğurum Spektroskopisi", 7. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, Ankara (12/12/2005) : s.
13. Gedik, A., Celik, M., Sendogdu, D., Sahin, E., Hamid, R. "Dış Kaviteli Diyot Lazerlerin Kararlılıklarının Arttırılması", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 4 s.
14. Birlikseven, C., Celik, M., Sendogdu, D., Sahin, E., Hamid, R. "Yapılandırılmış Işığın 3-Boyutlu Metroloji Uygulamaları", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 3 s.
15. Hamid, R., Cetintas, M., Celik, M. "Lazer Işınımının Gazla Rezonans Etkileşimi", 6. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, İstanbul (10/12/2004) : s.
16. Hamid, R., Sahin, E., Celik, M. "UME ve BIPM He-Ne/I2 Lazerleri Karşılaştırması ve UME Lazeri Mutlak Frekans Ölçümü", 6. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, İstanbul (10/12/2004) : s.
17. Hamid, R., Sendogdu, D., Erdogan, C. "Köster İnterferometresi'nde Havanın Kırılma İndeksinin Edlen Formülü İle Hesaplanması ve Refraktometre İle Ölçülmesi", 6. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, İstanbul (10/12/2004) : s.
18. Hamid, R., Cetintas, M., Celik, M. "Optik Frekans Standartarı ve Lazerlerin Mutlak Frekans Ölçümleri", 5. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, Ankara (12/12/2003) : s.
19. Hamid, R., Cetintas, M. "Rubidyum Atomları Soğuru Resonansına Optiksel Pompalama Etkileri", Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, Adana (25-28/10/1999) : 1 s.
20. Hamid, R., Cetintas, M., Celik, M. "Sezyum Atomlarında D2 Enerji Geçişlerinde Yüksek Çözünürlü Doppler-Free Resonanslar", Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, Adana (25/10/1999) : s.
21. Hamid (Gamidov), R., Cetintas, M., Dereli (Corman), A. "Telefon Hattı Vasıtasıyla UME Zaman Dağıtım Sistemi Kullanılarak Kişisel Bilgisayarların Zaman Senkronizasyonu", 3. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 4 s.
22. Hamid, R., Yakar, A., Cetintas, M., Araz, I., Araz, I. "UME Zaman ve Frekans Standardı Sistemi", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 6 s.
23. Hamid, R., Cetintas, M. "Dış Kaviteli Diyot Lazerlerin Frenkans Kilitlenmesi", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 6 s.
24. Hamid (Gamidov), R., Sadikoglu, E., Cetintas, M. "Optik Geri Beslemeli Diyot Lazerin Küçük Yerdeğiştirme Ölçümlerinde Uygulanması", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
25. Hamid, R., Sadikoglu, E., Karaboce, N., Cetintas, M., Sautenkov, V. "Dış Kaviteli Diyot Lazeriyle Küçük Yerdeğiştirme Ölçümleri", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 9 s.
26. Hamid, R., Taskin, I., Cetintas, M., Sautenkov, V. "UME'de Primer Frekans Standardı Kurulması için Sürdürülen Çalışmalar", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 8 s.
27. Araz, I., Erin, M., Malinovsky, I., Titov, A., "Türkiye'nin Ulusal Dalgaboyu Standardının İzlenebilirliği", 1. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : s.
28. Erin, M., Altan, A., Titov, A., "He-Ne/I2 Lazer Kullanılarak Türk Dalgaboyu Standardının Oluşturulması", 1. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : s.
29. Hamid, R., Taskin, I., Cetintas, M. "Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde Mikrodalga Zaman ve Frekans Standardı Sistemi ve Zaman Skalasının İzlenebilirliği", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 7 s.


  POPULAR PUBLICATIONS
1. Hamid, R. "Lazer ve Ölçüm", Bilim ve Teknik Dergisi, :510 (2010) : 80