Search:


  PROCEEDINS
1. Aydemir, B., Aydemir, E., Kaluc, E. "Uzaktan Lazer Kaynağının (RLW) Uygulama Alanları ve Otomotiv Endüstrisinde Kullanımı", Kaynak Kongresi, IX. Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara (20-21/11/2015) : 10 s.
2. Yandayan, T., Teke, I., Karadayi, R. "Ürünlerin İmalatı Yapılırken İşlem Sırasında Ölçüm ve Verilerin Kullanımı", Makina İmalat Teknolojileri Kongresi, Bursa (06-07/12/2013) : 9 s.
3. Teke, I., Yandayan, T., Karadayi, R. "İmalatta Kullanılan Üç Boyutlu Koordinat Cihazı (CMM) Modernizasyonu", Makina İmalat Teknolojileri Kongresi, Bursa (06-07/12/2013) : 7 s.
4. Yandayan, T. "Açı Metrolojisi, Bilimsel ve Endüstriyel Alanlardaki Uygulamaları, Üst Düzey Yeni Talepler ve Projeler", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 20 s.
5. Ganioglu, O. "Optik Arazi Ölçüm Cihazları (Theodolite, Nivo) Kalibrasyon, Ayar Metodları ve Kalibrasyonda Kullanılan Referanslar", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 25 s.
6. Bilgic, E., Aksulu, M. "Raylı Ulaşım Sistemlerinde Gürültü ve Ray Parametreleri İlişkisi", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 14 s.
7. Meral, I., Ganioglu, O. "3 Boyutlu Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu ve Kalibrasyonda Kullanılan Referans Standartlar", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 12 s.
8. Yandayan, T., Karadayi, R., Teke, I. "İmalat İşlemi Sırasında Ölçüm ve Ölçüm Verilerinin İmalat için Kullanımı", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 11 s.
9. Teke, I., Yandayan, T., Karadayi, R. "Koordinat Ölçüm Metrolojisi, Üç Boyutlu Ölçüm Cihazı (CMM) Modernizasyonu, Kalibrasyonu, Verifikasyonu, Dünyada ve Ülkemizdeki Durum", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 11 s.
10. Aksulu, M., Ozgur, B., Ganioglu, O. "Granit Masa ve Pleyt Kalibrasyon Metodları, Metodların Karşılaştırılması ve Belirsizlik Hesabı", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 12 s.
11. Akgoz, S.A., Yandayan, T. "Uzun Mastar Bloklarının Metroloji ve İmalattaki Önemi, TÜRKAK Tarafından Akredite Laboratuvarların Uzun Mastar Blok Kalibrasyonu için Durum Analizi", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 13 s.
12. Yandayan, T., Akgoz, S. "Karşılaştırmalı Ölçümler, Gerekliliği Ve Önemi", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 7 s.
13. Ozgur, B., Yandayan, T. "Çizgi Skalalı Ölçme Standartları ve Ölçüm Yöntemleri", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 14 s.
14. Ozgur, B., Yandayan, T. "5 m Bench Şerit Metre ve Çelik Cetvel Kalibrasyon Sistemi", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 8 s.
15. Karaboce, N., Tandayan, T., Ozgur, B., Yaman, O. "Küçük Açı Üreticilerinin İmalatı", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 6 s.
16. Aksulu, M., Delibas, B., Yandayan, T., Ganioglu, O. "Yeni Form Ölçüm Parametreleri ve Standartları", IV. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir (25-26/10/2001) : 8 s.
17. Delibas, B., Aksulu, M., Ganioglu, O., Yandayan, T., Yandayan, T. "Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümleri ve Yüzey Pürüzlülük Parametreleri", IV. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (25-26/10/2001) : 12 s.
18. Akgoz, S., Yandayan, T. "Mastar Bloklarında İnterferometrik Ölçümler", IV. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir (25-26/10/2001) : 9 s.
19. Yandayan, T. "Lazer Kullanılarak Yapılan Boyutsal Ölçüm Teknikleri", 2. Ulusal Elektro-Optik Toplantısı, İstanbul (06/12/2000) : s.
20. Yandayan, T., Meral, I., Ganioglu, O. "Referans Halka-Tampon Mastar ve EUROMET 384 Nolu Proje Karşılaştırmaları, Ölçüm Sonuçları", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 6 s.
21. Yandayan, T., Akgoz, S., Karaboce, N. "Hassas Poligonlarda Açı Kalibrasyonu ve EUROMET 371 Karşılaştırma Sonuçları", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 8 s.
22. Karaboce, N., Tiftikci, A. "Açı Standartları ve Açı Ölçümlerinde İzlenebilirlik", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
23. Yandayan, T. "İmalat Metrolojisinde Laser Kullanarak Yapılan Ölçme Teknikleri", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 19 s.
24. Tiftikci, K., Baytaroglu, S. "1 m'ye Kadar Ölçme Bloğu Kalibrasyonu ve Sıcaklığın Ölçüm Sonuçları Üzerindeki Etkisi", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 16 s.


  POPULAR PUBLICATIONS
1. Yandayan, T. "1 Metre Neye Eşittir?", Bilim ve Teknik Dergisi, -:538 (2012) : 40-45
2. Yandayan, T., Akgoz, S., Yandayan, T. "Uzunluk Standardı "Metre"nin Endüstriye Sunumu: Mastar Blokları", Üretimde Kalite Dergisi, -:6 (2001) : 41-47
3. Delibas, B., Yandayan, T. "Form ölçümleri ve önemi", Üretimde Kalite Dergisi, : (2001) :
4. Akgoz, S., Yandayan, T. "Form Hataları ve Önemi", Üretimde Kalite Dergisi, -:6 (2000) : 49-53
5. Yandayan, T. "Metrenin 200 Yıllık Yolculuğu", Cumhuriyet Bilim Teknik, :678 (2000) : -