Search:


  ARTICLES
1. Aydemir, B. "ISO 6892-1:2016 Metalik Malzemeler Çekme Deneyi Standardınaki Değişiklikler ve Etkileri", Metal Dünyası, Ocak :283 (2017) : 68-72
2. Aydemir, B., Aydemir, E., Kaluc, E. "Uzaktan Lazer Kaynağının (RLW) Uygulama Alanları ve Otomotiv Endüstrisinde Kullanımı", Mühendis ve Makina, 57:674 (2016) : 43-48
3. Aydemir, B. "Çekme Deneyi Standartlarındaki Çekme Hızı Farkları ve Etkileri", Metal Dünyası, Aralık :270 (2015) : 52-56
4. Aydemir, B. "Metalik Malzemelerin Çekme Deney Standardı EN ISO 6892-1’in Getirdiği Değişiklikler", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 10:3 (2013) : 61-70


  PROCEEDINS
1. Aydemir, B., Aydemir, E., Kaluc, E. "Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan DP1000 Çelik Sacların Uzaktan Lazer (RLW) ve Direnç Nokta Kaynaklı (RSW) Bağlantılarının Mekanik Özelikleri ile Yorulma Davranışlarının İncelenmesi", Kaynak Kongresi, IX. Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara (20-21/11/2015) : 10 s.
2. Aydemir, B., Aydemir, E., Kaluc, E. "Uzaktan Lazer Kaynağının (RLW) Uygulama Alanları ve Otomotiv Endüstrisinde Kullanımı", Kaynak Kongresi, IX. Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara (20-21/11/2015) : 10 s.
3. Aydemir, B., Vatan, C., Fank, S. "EN ISO 376 Standardındaki Değişiklikler ve Bunu Etkileri", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 9 s.
4. Yuksel, B., Uslukilic, U., Aydemir, B. "10 kN Kapasiteli Kuvvet Kalibrasyon Makinasının Tasarımı, İmalatı ve Performans Ölçümleri", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 6 s.
5. Aydemir, B., Tolay, E. "DMP41- Uzama Ölçerli Tip Kuvvet Dönüştürücüleri için Yeni bir Ölçüm Cihazı", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 10 s.
6. Hamarat, A., Kalcay, B., Aydemir, B. "Malzeme Test Makinası Kalibrasyonunda Bağlantı Aparatlarının Kalibrasyon Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 9 s.
7. Kacmaz, S., Aydemir, B. "Seyahat Halindeki Vagonların Yük Ölçüm Sistemi Tasarlanması ve Kurulması", 4. Ar-Ge Proje Pazarı "Ulaşım Sistemleri" (ESİNKAP), Eskişehir (29/02/2012) : 7 s.
8. Fank, S., Aydemir, B. "Medikal Araştırmalarda Mikro Kuvvet Kalibrasyonunun Önemi", IV Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı ve Kongresi, Samsun (23-24/09/2011) : s.
9. Aydemir, B., Fank, S. "Kuvvet Ölçüm Teknolojisinin Medikal Uygulamaları", III. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi , Samsun (06-07/11/2009) : 7 s.
10. Ciftci, V. "Su Sayaçları İzlenebilirliğinin Sağlanması ve Yasal Metroloji Açısından Önemi", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 12 s.
11. Aydemir, B., Fank, S. "Beton Test Makinalarının Kalibrasyonunda Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Çözümler", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 7 s.
12. Aydemir, B., Fank, S., Pelit, E., Vatan, C. "Malzeme Test Maskinası Ekstansometre Cihazlarının Kalibrasyonu", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 7 s.
13. Kuzu, C. "Metal Sertliği Test Cihazlarının Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesaplamaları", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 7 s.
14. Dogan, C., Akkoyunlu, O. "Tork Ölçme Cihazlarının Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 8 s.
15. Aydemir, B., Cal, B., Fank, S. "Malzeme Test Makinalarının Kalibrasyonunda Makina Test Hızının Etkileri", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 6 s.
16. Aydemir, B., Kaluc, E. "Çökelme Sertleştirmeli Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Isıl İşleminin İç Yapıya Olan Etkisi", Malzeme Bilimi ve Üretim Yöntemleri Sempozyumu, İzmir (15-17/10/2003) : 9 s.
17. Parlakturk, H., Fank, S., Dogan, C., Kuzu, C. "Tartım Cihazlarında Kullanılan Yük Hücrelerinin Tip Onayı", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 5 s.
18. Fank, S., Kuzu, C., Parlakturk, H., Dogan, C. "Referans Rockwell Sertlik Bloklarının Kalibrasyonu ve Kalibrasyonda Kullanılan Sertlik Standardı Makinaları", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 5 s.
19. Dogan, C., Fank, S., Akkoyunlu, O., Parlakturk, H., Kuzu, C. "Tork Anahtarlarının ve Tork El Aletlerinin Doğrulama Ölçümleri", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 7 s.
20. Kuzu, C., Fank, S., Dogan, C., Parlakturk, H. "Kuvvet Ölçme Cihazlarının Ölçüm Belirsizliği", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 6 s.
21. Orhan, M., Kangi, R., Akgul, A. "0.8 - 8 MPa Basınç Aralığında UME ve CNR-IMGC Tarafından Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Ölçümler", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 9 s.
22. Ozbay, H., Ural, K. "Gerinim Ölçerli Kuvvet Dönüştürücülerinde Elektrik Devresinin Kurulması ve Performansın İyileştirilmesi", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 10 s.
23. Ozbay, H., Ural, K. "Gerinim Ölçerli Kuvvet Dönüştürücü Yay Elemanlarında Aranan Malzeme Özellikleri", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
24. Uddin, M., Fank, S., Dogan, C., Parlakturk, H. "Establishment of Hardness Measurement Laboratory at UME", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
25. Fank, S., Dogan, C., Uddin, M., Parlakturk, H. "0.5 - 500 N Aralığında Gerçekleştirilen Kuvvet Standartlarının Tasarım ve İmalatı", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
26. Ozbay, H., Baytaroglu, S. "Metrolojide Eğitim", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 4 s.
27. Ozbay, H., Fank, S. "Kuvvet Ölçüm Biriminin Gerçekleştirilmesinde Ölçüm Belirsizliği", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
28. Dogan, C., Fank, S., Uddin, M., Parlaktuk, H. "Tork Standartlarının Oluşturulması ve Sanayiye Transferi", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
29. Fank, S., Ozbay, H., Baytaroglu, S. "Çekme-Basma Test Makinalarında Kalibrasyonun Önemi", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 9 s.
30. Fank, S., Ozbay, H., Baytaroglu, S. "Kuvvet Standardının Oluşturulması ve Sanayiye Transferi", 1. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 9 s.
31. Fank, S., Ozbay, H., Baytaroglu, S. "Kuvvet Dönüştürücüleri Kalibrasyon Prosedürü", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 9 s.


  POPULAR PUBLICATIONS
1. Aydemir, B., Fank, S. "Meganewton Seviyesindeki Kuvvetlerin Çelik Endüstrisinde Uygulama Alanları ve İzlenebilirlik İhtiyacı", Metal Dünyası, :263 (2015) : 1-6
2. Fank, S. "Dünya'nın Ay'ı Çektiği Kuvvet Ölçülebilir mi?", Bilim ve Teknik Dergisi, :503 (2009) : 38-42
3. Aydemir, B. "Sertlik Ölçüm Yöntemlerinin Bugünü ve Yarını", Metal Dünyası, :196 (2009) : 84-87
4. Fank, S. "Kuvvet Dönüştürücülerde Isıl ve Mekanik İşlemlerin Histerisiz Hatasına Etkisi", İTÜ Dergisi, 2:2 (2003) : 60-70
5. Fank, S., Demirkol, M. "Kuvvet Dönüştürücülerde Isıl ve Mekanik İşlemlerin Histerisiz Hatasına Etkisi", İTÜ Dergisi, 2:2 (2003) : 60-70