Search:


  ARTICLES
1. Dizdar, H., Aydemir, B., Vatan, C. "ISO 6892-1 ve ASTM E8 Çekme Deney Standartları Arasındaki Farklılıklar", Metal Dünyası, -:295 (2018) : 58-65
2. Aydemir, B. "ISO 6892-1:2016 Metalik Malzemeler Çekme Deneyi Standardınaki Değişiklikler ve Etkileri", Metal Dünyası, Ocak :283 (2017) : 68-72
3. Aydemir, B., Aydemir, E., Kaluc, E. "Uzaktan Lazer Kaynağının (RLW) Uygulama Alanları ve Otomotiv Endüstrisinde Kullanımı", Mühendis ve Makina, 57:674 (2016) : 43-48
4. Aydemir, B. "Çekme Deneyi Standartlarındaki Çekme Hızı Farkları ve Etkileri", Metal Dünyası, Aralık :270 (2015) : 52-56
5. Aydemir, B. "Metalik Malzemelerin Çekme Deney Standardı EN ISO 6892-1’in Getirdiği Değişiklikler", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 10:3 (2013) : 61-70
6. Aydemir, B. "Sertlik Ölçüm Yöntemlerinin Bugünü ve Yarını", Metal Dünyası, -:196 (2009) : 84-87


  PROCEEDINS
1. Aydemir, B. "Mekanik Testlerde Ölçüm Belirsizliği Uygulamaları", 4. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul (25-27/04/2018) : 1 s.
2. Aydemir, B., Aydemir, E., Kaluc, E. "Uzaktan Lazer Kaynağının (RLW) Uygulama Alanları ve Otomotiv Endüstrisinde Kullanımı", Kaynak Kongresi, IX. Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara (20-21/11/2015) : 10 s.
3. Aydemir, B., Aydemir, E., Kaluc, E. "Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan DP1000 Çelik Sacların Uzaktan Lazer (RLW) ve Direnç Nokta Kaynaklı (RSW) Bağlantılarının Mekanik Özelikleri ile Yorulma Davranışlarının İncelenmesi", Kaynak Kongresi, IX. Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara (20-21/11/2015) : 10 s.
4. Aydemir, B., Vatan, C., Fank, S. "EN ISO 376 Standardındaki Değişiklikler ve Bunu Etkileri", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 9 s.
5. Yuksel, B., Uslukilic, U., Aydemir, B. "10 kN Kapasiteli Kuvvet Kalibrasyon Makinasının Tasarımı, İmalatı ve Performans Ölçümleri", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 6 s.
6. Hamarat, A., Kalcay, B., Aydemir, B. "Malzeme Test Makinası Kalibrasyonunda Bağlantı Aparatlarının Kalibrasyon Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 9 s.
7. Aydemir, B., Tolay, E. "DMP41- Uzama Ölçerli Tip Kuvvet Dönüştürücüleri için Yeni bir Ölçüm Cihazı", VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Kocaeli (26-28/09/2013) : 10 s.
8. Kacmaz, S., Aydemir, B. "Seyahat Halindeki Vagonların Yük Ölçüm Sistemi Tasarlanması ve Kurulması", 4. Ar-Ge Proje Pazarı "Ulaşım Sistemleri" (ESİNKAP), Eskişehir (29/02/2012) : 7 s.
9. Fank, S., Aydemir, B. "Medikal Araştırmalarda Mikro Kuvvet Kalibrasyonunun Önemi", IV Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı ve Kongresi, Samsun (23-24/09/2011) : s.
10. Aydemir, B., Fank, S. "Kuvvet Ölçüm Teknolojisinin Medikal Uygulamaları", III. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi , Samsun (06-07/11/2009) : 7 s.
11. Ciftci, V. "Su Sayaçları İzlenebilirliğinin Sağlanması ve Yasal Metroloji Açısından Önemi", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 12 s.
12. Kuzu, C. "Metal Sertliği Test Cihazlarının Kalibrasyonu ve Belirsizlik Hesaplamaları", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 7 s.
13. Aydemir, B., Fank, S., Pelit, E., Vatan, C. "Malzeme Test Maskinası Ekstansometre Cihazlarının Kalibrasyonu", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 7 s.
14. Dogan, C., Akkoyunlu, O. "Tork Ölçme Cihazlarının Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 8 s.
15. Aydemir, B., Fank, S. "Beton Test Makinalarının Kalibrasyonunda Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Çözümler", VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, İzmir (30/10-01/11/2008) : 7 s.
16. Aydemir, B., Cal, B., Fank, S. "Malzeme Test Makinalarının Kalibrasyonunda Makina Test Hızının Etkileri", VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi , Eskişehir (17-18/11/2005) : 6 s.
17. Aydemir, B., Kaluc, E. "Çökelme Sertleştirmeli Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Isıl İşleminin İç Yapıya Olan Etkisi", Malzeme Bilimi ve Üretim Yöntemleri Sempozyumu, İzmir (15-17/10/2003) : 9 s.
18. Kuzu, C., Fank, S., Dogan, C., Parlakturk, H. "Kuvvet Ölçme Cihazlarının Ölçüm Belirsizliği", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 6 s.
19. Dogan, C., Fank, S., Akkoyunlu, O., Parlakturk, H., Kuzu, C. "Tork Anahtarlarının ve Tork El Aletlerinin Doğrulama Ölçümleri", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 7 s.
20. Fank, S., Kuzu, C., Parlakturk, H., Dogan, C. "Referans Rockwell Sertlik Bloklarının Kalibrasyonu ve Kalibrasyonda Kullanılan Sertlik Standardı Makinaları", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 5 s.
21. Parlakturk, H., Fank, S., Dogan, C., Kuzu, C. "Tartım Cihazlarında Kullanılan Yük Hücrelerinin Tip Onayı", III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (07-08/10/1999) : 5 s.
22. Orhan, M., Kangi, R., Akgul, A. "0.8 - 8 MPa Basınç Aralığında UME ve CNR-IMGC Tarafından Gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Ölçümler", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 9 s.
23. Ozbay, H., Ural, K. "Gerinim Ölçerli Kuvvet Dönüştürücülerinde Elektrik Devresinin Kurulması ve Performansın İyileştirilmesi", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 10 s.
24. Ozbay, H., Ural, K. "Gerinim Ölçerli Kuvvet Dönüştürücü Yay Elemanlarında Aranan Malzeme Özellikleri", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
25. Uddin, M., Fank, S., Dogan, C., Parlakturk, H. "Establishment of Hardness Measurement Laboratory at UME", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
26. Fank, S., Dogan, C., Uddin, M., Parlakturk, H. "0.5 - 500 N Aralığında Gerçekleştirilen Kuvvet Standartlarının Tasarım ve İmalatı", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
27. Ozbay, H., Baytaroglu, S. "Metrolojide Eğitim", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 4 s.
28. Ozbay, H., Fank, S. "Kuvvet Ölçüm Biriminin Gerçekleştirilmesinde Ölçüm Belirsizliği", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
29. Dogan, C., Fank, S., Uddin, M., Parlaktuk, H. "Tork Standartlarının Oluşturulması ve Sanayiye Transferi", II. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (23-24/10/1997) : 8 s.
30. Fank, S., Ozbay, H., Baytaroglu, S. "Çekme-Basma Test Makinalarında Kalibrasyonun Önemi", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 9 s.
31. Fank, S., Ozbay, H., Baytaroglu, S. "Kuvvet Dönüştürücüleri Kalibrasyon Prosedürü", I. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 9 s.
32. Fank, S., Ozbay, H., Baytaroglu, S. "Kuvvet Standardının Oluşturulması ve Sanayiye Transferi", 1. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Eskişehir (19-20/10/1995) : 9 s.


  POPULAR PUBLICATIONS
1. Aydemir, B., Fank, S. "Meganewton Seviyesindeki Kuvvetlerin Çelik Endüstrisinde Uygulama Alanları ve İzlenebilirlik İhtiyacı", Metal Dünyası, :263 (2015) : 1-6
2. Fank, S. "Dünya'nın Ay'ı Çektiği Kuvvet Ölçülebilir mi?", Bilim ve Teknik Dergisi, :503 (2009) : 38-42
3. Fank, S. "Kuvvet Dönüştürücülerde Isıl ve Mekanik İşlemlerin Histerisiz Hatasına Etkisi", İTÜ Dergisi, 2:2 (2003) : 60-70
4. Fank, S., Demirkol, M. "Kuvvet Dönüştürücülerde Isıl ve Mekanik İşlemlerin Histerisiz Hatasına Etkisi", İTÜ Dergisi, 2:2 (2003) : 60-70